Nulal Faatunnde (njalniika)

  Musiɓɓe e yiɓɓe heɗitiiɓe men fewndo oo saa'i ɗoo, men salminii on meɗen lanndoo si tanaa alaa e mon onon e ɓeengureeji mon, men humpitay on wonndema fewndo oo saa'i ɗoo ko RRP wonuɗon e heɗaade kala ka wonirɗon (Radio Rurale Ponopana).
On accay hakkee men yottina e mooɗon nelal faatunnde hino hewti men ka kiikiiɗe ɗoo.
  Ko ɓeenguureeji yetteteeɓe Bolonndaa, e futu, e gorol e deyol...woni ko hummpiti siɓɓe e yiɓɓe maɓɓe; ndee faatunnde Moodi Dammol Dennaboo. Dammol Dennaboo faatorii duuɓi juutuɗi; ko woni sabu maɓɓe ka laɓi haaju!
  Ko hommɓe woni ko hollitaa ndee faatunnde Dammol Dennaboo; ko ɓeenguureeji yetteteeɓe yahay ka noddaaka en, e njannɗa deedi en, e ñaama yooɓɓo en... Ɓe hollii non haray wattinngol ngol waɗay gila walluhaa haa ka ɓaawo fanaa (no fuutuuɓe ɓen seenori law woo). Siɓɓe e Yiɓɓe toraama yarlagol!!
  Musiiɓe amen heɗitiinooɓe men haa oo saa'i ɗoo, ko ndii kaydiiri ɗoo woni ko hewtunoo men ka kiikiiɗe ɗoo hannde, faatiiɓe ɓen fow; ɓe toraama yarlagol, faatoraaɓe ɓen le, yo Allah yaafoduɓe e yaafaaɓe.
  Ko yottinani on nulalngal, ko mi Mammadu Tafsiir Ñamaku Paykoy, ko feƴƴinani on haala kan, ko Taali e Tinndi e haala pular .Si muuyoowo on muuyii, hiɗen nde kuuraan heɓii woo kadi. Wassalaamu!!

Aucune note. Soyez le premier à attribuer une note !

Commentaires (1)

1. Siddy Diallo 22/09/2011

hahahahahahahaaaaaa! ong jaarama dhoo

Ajouter un commentaire

Vous utilisez un logiciel de type AdBlock, qui bloque le service de captchas publicitaires utilisé sur ce site. Pour pouvoir envoyer votre message, désactivez Adblock.

Créer un site gratuit avec e-monsite - Signaler un contenu illicite sur ce site

×