Nulal Faatunnde

Musiɓɓe e yiɓɓe heɗitiiɓe men fewndo oo saa'i ɗoo, men salminii on men lamdoo si tanaa alaa e mon, onon e ɓeengureeji mon? Men humpitay on wonnde fewndo oo saa'i ɗoo ko RRP wonu-ɗon e janngude (Radio Rurale Ponopana).

 

 

On accay hakkee men yottina e mon nulal faatunnde hino hewti men ka kiikiiɗe ɗoo.

 

Ko ɓeenguureeji yetteteeɓe Bolonndaa, e futu, e gorol e dewol... woni ko humpiti siɓɓe e yiɓɓe maɓɓe; ndee faatunnde Moodi Dammol Dennaboo.

 

Dammol Dennaboo faatorii duuɓi juutuɗi; ko woni sabu maɓɓe ka laɓi haaju!

 

Ko homɓe woni ko hollitaa ndee faatunnde Dammol Dennaboo, ko ɓeenguureeji yetteteeɓe yahay ka noddaaka en, e njanɗa deedi en, e ñaama yooɓɓo en...

 

Ɓe hollii non haray wattinngol ngol waɗay gila ka walluhaa haa ka ɓaawo fanaa (no fuutuuɓe ɓen seenori law woo).

 

Siɓɓe e Yiɓɓe toraama yarlagol.

 

Musiiɓe amen, ko ndii kaydi ɗoo woni ko hewtunoo men ka kiikiiɗe ɗoo hannde. 

 

Faatiiɓe ɓen fow, ɓe toraama yarlagol, faatoraaɓe ɓen le, yo Allah yaafoduɓe e yaafaaɓe.

 

Ko yottinani on nulalngal, ko min Ñamaku Paykoy 

Si muuyoowo on muuyii, hiɗen nde kuuraan heɓii woo kadi.

 

Wassalaamu.

Aucune note. Soyez le premier à attribuer une note !

Commentaires (1)

1. Siddy Diallo 22/09/2011

hahahahahahahaaaaaa! ong jaarama dhoo

Ajouter un commentaire
 

Créer un site gratuit avec e-monsite - Signaler un contenu illicite sur ce site

×